Welcome to www.xskthcm.com.vn - XSKT TP HCM - Xổ Số TP HCM

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Dãy Số:
Tra Cứu:
 
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.

Thống kê Gan cực đại số 60 Miền Bắc (đài 1-2-3, theo lô)

Gan Cực Đại: 25 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 23/05/2012 Đến Ngày: 18/06/2012
Số 60 xuất hiện ngày cuối 29/10/2014 đến 31/10/2014 là 2 ngày

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 31/10/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

47 ( 4 Lần ) Tăng 2
13 ( 3 Lần ) Không tăng
51 ( 3 Lần ) Tăng 1
08 ( 2 Lần ) Không tăng
29 ( 2 Lần ) Tăng 1
37 ( 2 Lần ) Tăng 1
38 ( 2 Lần ) Không tăng
44 ( 2 Lần ) Không tăng
46 ( 2 Lần ) Không tăng
54 ( 2 Lần ) Không tăng
63 ( 2 Lần ) Tăng 1
64 ( 2 Lần ) Tăng 2
65 ( 2 Lần ) Không tăng
69 ( 2 Lần ) Tăng 1
72 ( 2 Lần ) Không tăng
77 ( 2 Lần ) Không tăng
83 ( 2 Lần ) Không tăng
86 ( 2 Lần ) Không tăng
87 ( 2 Lần ) Giảm 1
88 ( 2 Lần ) Tăng 1
89 ( 2 Lần ) Không tăng
90 ( 2 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

47 ( 6 Lần ) Tăng 2
00 ( 5 Lần ) Không tăng
45 ( 5 Lần ) Không tăng
68 ( 5 Lần ) Không tăng
09 ( 4 Lần ) Giảm 1
22 ( 4 Lần ) Giảm 1
37 ( 4 Lần ) Tăng 1
51 ( 4 Lần ) Tăng 2
54 ( 4 Lần ) Tăng 2
62 ( 4 Lần ) Không tăng
69 ( 4 Lần ) Tăng 1
72 ( 4 Lần ) Tăng 1
87 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

47 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
51 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
69 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
72 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
88 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

91      ( 14 ngày )
79      ( 11 ngày )
82      ( 11 ngày )
27      ( 10 ngày )
67      ( 9 ngày )
97      ( 9 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
6 Lần 1
0 6 Lần 1
7 Lần 0
1 7 Lần 1
8 Lần 1
2 3 Lần 1
8 Lần 1
3 12 Lần 1
12 Lần 0
4 8 Lần 1
8 Lần 1
5 7 Lần 2
12 Lần 3
6 7 Lần 2
5 Lần 3
7 10 Lần 1
12 Lần 1
8 11 Lần 1
3 Lần 1
9 10 Lần 1