Welcome to www.xskthcm.com.vn - XSKT TP HCM - Xổ Số TP HCM

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Dãy Số:
Tra Cứu:
 
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.

Thống kê Gan cực đại số 60 Miền Bắc (đài 1-2-3, theo lô)

Gan Cực Đại: 25 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 23/05/2012 Đến Ngày: 18/06/2012
Số 60 xuất hiện ngày cuối 04/08/2015

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 04/08/2015

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

98 ( 4 Lần ) Tăng 1
35 ( 3 Lần ) Tăng 1
50 ( 3 Lần ) Tăng 1
04 ( 2 Lần ) Giảm 1
05 ( 2 Lần ) Tăng 1
13 ( 2 Lần ) Không tăng
14 ( 2 Lần ) Không tăng
19 ( 2 Lần ) Tăng 1
23 ( 2 Lần ) Tăng 1
25 ( 2 Lần ) Tăng 2
44 ( 2 Lần ) Không tăng
60 ( 2 Lần ) Tăng 1
61 ( 2 Lần ) Tăng 1
67 ( 2 Lần ) Không tăng
68 ( 2 Lần ) Tăng 1
71 ( 2 Lần ) Giảm 1
88 ( 2 Lần ) Giảm 1
91 ( 2 Lần ) Tăng 1
95 ( 2 Lần ) Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

98 ( 6 Lần ) Tăng 2
04 ( 5 Lần ) Không tăng
13 ( 5 Lần ) Không tăng
23 ( 5 Lần ) Tăng 1
05 ( 4 Lần ) Tăng 1
19 ( 4 Lần ) Không tăng
32 ( 4 Lần ) Không tăng
35 ( 4 Lần ) Tăng 1
43 ( 4 Lần ) Giảm 1
50 ( 4 Lần ) Tăng 1
63 ( 4 Lần ) Không tăng
66 ( 4 Lần ) Không tăng
71 ( 4 Lần ) Giảm 1
72 ( 4 Lần ) Tăng 1
81 ( 4 Lần ) Không tăng
88 ( 4 Lần ) Tăng 1
90 ( 4 Lần ) Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp:

98 ( 4 Ngày ) ( 5 lần )
35 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
50 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
23 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
71 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
91 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

28      ( 20 ngày )
11      ( 18 ngày )
89      ( 15 ngày )
46      ( 13 ngày )
87      ( 13 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
11 Lần 1
0 9 Lần 1
7 Lần 0
1 8 Lần 0
8 Lần 2
2 8 Lần 1
4 Lần 2
3 9 Lần 0
7 Lần 2
4 10 Lần 1
6 Lần 0
5 11 Lần 2
10 Lần 2
6 4 Lần 2
8 Lần 1
7 6 Lần 1
8 Lần 1
8 10 Lần 1
12 Lần 1
9 6 Lần 1