Welcome to www.xskthcm.com.vn - XSKT TP HCM - Xổ Số TP HCM

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Dãy Số:
Tra Cứu:
 
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.

Thống kê Gan cực đại số 60 Miền Bắc (đài 1-2-3, theo lô)

Gan Cực Đại: 25 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 23/05/2012 Đến Ngày: 18/06/2012
Số 60 xuất hiện ngày cuối 14/11/2014 đến 22/11/2014 là 8 ngày

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 22/11/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

24 ( 4 Lần ) Không tăng
04 ( 3 Lần ) Tăng 1
78 ( 3 Lần ) Tăng 1
00 ( 2 Lần ) Không tăng
03 ( 2 Lần ) Không tăng
07 ( 2 Lần ) Tăng 1
15 ( 2 Lần ) Tăng 2
18 ( 2 Lần ) Giảm 1
22 ( 2 Lần ) Tăng 2
34 ( 2 Lần ) Giảm 1
38 ( 2 Lần ) Tăng 1
40 ( 2 Lần ) Không tăng
42 ( 2 Lần ) Tăng 2
45 ( 2 Lần ) Tăng 2
48 ( 2 Lần ) Không tăng
53 ( 2 Lần ) Không tăng
56 ( 2 Lần ) Không tăng
68 ( 2 Lần ) Tăng 1
83 ( 2 Lần ) Không tăng
89 ( 2 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

04 ( 6 Lần ) Tăng 1
08 ( 6 Lần ) Không tăng
18 ( 6 Lần ) Không tăng
57 ( 5 Lần ) Không tăng
00 ( 4 Lần ) Không tăng
24 ( 4 Lần ) Không tăng
42 ( 4 Lần ) Tăng 2
55 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

04 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
53 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
89 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

17      ( 15 ngày )
95      ( 12 ngày )
06      ( 10 ngày )
30      ( 10 ngày )
86      ( 10 ngày )
99      ( 10 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
12 Lần 1
0 8 Lần 2
7 Lần 0
1 3 Lần 2
11 Lần 2
2 8 Lần 5
8 Lần 0
3 9 Lần 0
10 Lần 2
4 14 Lần 0
9 Lần 3
5 8 Lần 3
4 Lần 1
6 5 Lần 2
10 Lần 2
7 7 Lần 1
8 Lần 1
8 14 Lần 1
2 Lần 0
9 5 Lần 2