Welcome to www.xskthcm.com.vn - XSKT TP HCM - Xổ Số TP HCM

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Miền Bắc

Miền: Dãy Số:
Tra Cứu:
 
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số! Ví dụ: 36 hoặc 68,86,963,1798 Có thể tùy chọn giới hạn số đài và thống kê theo lô, theo đầu đuôi hoặc chỉ giải Đặc Biệt.

Thống kê Gan cực đại số 60 Miền Bắc (đài 1-2-3, theo lô)

Gan Cực Đại: 25 Lần quay không xuất hiện.
Từ Ngày: 23/05/2012 Đến Ngày: 18/06/2012
Số 60 xuất hiện ngày cuối 25/07/2014

Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 25/07/2014

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

72 ( 5 Lần ) Tăng 1
00 ( 3 Lần ) Giảm 1
61 ( 3 Lần ) Tăng 2
02 ( 2 Lần ) Tăng 1
06 ( 2 Lần ) Giảm 1
35 ( 2 Lần ) Không tăng
40 ( 2 Lần ) Tăng 1
41 ( 2 Lần ) Không tăng
47 ( 2 Lần ) Không tăng
48 ( 2 Lần ) Giảm 1
54 ( 2 Lần ) Tăng 1
60 ( 2 Lần ) Tăng 1
63 ( 2 Lần ) Tăng 1
64 ( 2 Lần ) Không tăng
67 ( 2 Lần ) Tăng 1
71 ( 2 Lần ) Không tăng
76 ( 2 Lần ) Tăng 1
87 ( 2 Lần ) Không tăng
89 ( 2 Lần ) Không tăng
91 ( 2 Lần ) Không tăng
95 ( 2 Lần ) Tăng 2
98 ( 2 Lần ) Không tăng
99 ( 2 Lần ) Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

35 ( 6 Lần ) Tăng 1
72 ( 6 Lần ) Tăng 2
61 ( 5 Lần ) Tăng 1
98 ( 5 Lần ) Không tăng
00 ( 4 Lần ) Không tăng
02 ( 4 Lần ) Không tăng
06 ( 4 Lần ) Giảm 1
16 ( 4 Lần ) Không tăng
36 ( 4 Lần ) Tăng 1
41 ( 4 Lần ) Không tăng
47 ( 4 Lần ) Không tăng
48 ( 4 Lần ) Không tăng
52 ( 4 Lần ) Không tăng
63 ( 4 Lần ) Tăng 1
71 ( 4 Lần ) Tăng 1
77 ( 4 Lần ) Không tăng
87 ( 4 Lần ) Không tăng
88 ( 4 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

02 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
54 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
63 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
67 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
72 ( 2 Ngày ) ( 5 lần )
91 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
99 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

39      ( 38 ngày )
27      ( 21 ngày )
32      ( 19 ngày )
04      ( 14 ngày )
46      ( 13 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
9 Lần 1
0 11 Lần 1
4 Lần 3
1 11 Lần 2
4 Lần 2
2 9 Lần 0
4 Lần 0
3 5 Lần 1
10 Lần 1
4 6 Lần 2
7 Lần 1
5 7 Lần 2
13 Lần 5
6 7 Lần 2
11 Lần 1
7 9 Lần 1
8 Lần 1
8 7 Lần 2
11 Lần 3
9 9 Lần 1